Tuan Guru
Menghidupkan Kembali Sosok Tuan Guru Yang Ditiru dan Digugu
hasanal-bashri

Ajaran Guru Sufi; Hasan al-Bashri | Tuan Guru

hasanal-bashri Hasan al-Bashri dilahirkan di Madinah dan besar di Bashrah. Beliau adalah ulama ternama di Basrah dan terkenal karena kesahajaan hidup dan ajarannya. Hasan al Bashri adalah seorang guru sufi yang luas dan tinggi ilmunya, seorang ahli ibadah dan fasih bicaranya . Beliau juga salah seorang fuqaha yang berani berkata benar dan menyeru kebenaran di hadapan para pembesar negeri. Dia meletakkan fondasi bagi ‘Ilm al-qulub (ilmu tentang kalbu), yang kelak dikembangkan oleh sufi-sufi lain.

Jual duniamu sekarang ini untuk dunia esok dan kau akan dapatkan keduanya dalam keutuhan, tapi jangan kau jual dunia esokmu untuk dunia sekarang, karena kau akan kehilangan keduanya. Bersikaplah terhadap dunia seolah-olah ia tidak akan hilang. Orang yang bijaksana adalah orang yang menganggap dunia ini tak bernilai apa-apa, dan karenanya, dia mencari dunia yang lain, bukan justru menyia-nyaikan dunia yang lain demi mencari dunia sekarang.

Barangsiapa mengenal Tuhan menganggap Dia sebagai sahabat, dan barangsiapa mengenal dunia, menganggap Dia sebagai seorang musuh. Barangsiapa berpuas diri, yang tidak membutuhkan apa-apa, dan yang telah mencari kesunyian, memisahkan diri dari manusia, akan mendapatkan kedamaian: siapa yang telah membelenggu hawa nafsunya akan menemukan kebebasan, siapa yang telah membuang kecemburuan dari dalam dirinya akan menemukan persahabatan, dan siapa yang memiliki kesabaran akan mendapati dirinya siap menerima Keabadian.

Allah berkata, “Ketika hamba-Ku dekat dengan-Ku, maka Aku jadikan kebahagiaan dalam mengingat-Ku dan ketika Aku telah jadikan kebahagiaan ini dan kesenangannya muncul dalam ingatannya, dia akan menginginkan-Ku dan Aku menginginkannya, dan ketika dia menginginkan-Ku dan Aku menginginkannya, Aku mengangkat selubung antara Diri-Ku dan dia dan Aku mewujud di depan kedua matanya. Orang-orang itu tidak lupa kepada-Ku sementara yang lain lupa.